Rodič není návštěva

Milé ženy, čerstvé maminky, čerství tatínkové, nenechte si své děti nikam odnášet, pokud nechcete. Nedejte se a buďte se svými dětmi, i kdybyste se setkali s personálem, který netuší, že rodiče mají právo na nepřetržitý kontakt se svými dětmi.

Současné mimořádné koronavirové opatření ministerstva spočívající v zákazu návštěv v nemocnicích se výslovně nevztahuje na nezletilé pacienty. Navíc rodič není „návštěva“, ale zákonný zástupce a dětský pacient má na základě zákona o zdravotních službách právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce.

Před pár dny se v mostecké porodnici pokoušeli vysvětlit jedné mamince, že si své děti nemůže odnést domů, přestože ze zdravotního hlediska jejich propuštění nic nebránilo. Jinde zase na porodních sálech neumožňují bonding (odnášejí děti i od matek, které by chtěly být s nimi), protože prý nemají kapacitu na to matky hlídat.

Uvidíme, čeho se ještě v této náročné době v některých českých porodnicích dočkáme.

Být po boku svých nezletilých dětí, pokud nejsou v ohrožení života a nejsou resuscitovány, rodičům nikdo zakázat nemůže. Navíc Světová zdravotnická organizace jasně nedoporučuje oddělovat po porodu novorozence od rodičky (dokonce i v případě, že matka je nakažená), protože výhody kojení patrně převažují nad izolací novorozence.

Kéž bychom i my tady v Čechách vzali všichni rozum do hrsti a nezpůsobovali dětem a rodičům větší traumata, než je nutné.